Petr Šedivý

IČO: 727 80 355
Nejsem plátce DPH,
Zapsán v živnostenském rejstříku Živnostenský úřad – Magistrát města Pardubic
1.2.2016, sp. značka ŽÚ/17/8833/Kus

Sídlo firmy a fakturační údaje:
Petr Šedivý
nám. Hrdinů 10
Moravany, 533 72